Doğum Paketi

Doğum Paketi

Gebelik süresince yapacağınız sağlık harcamalarınızı ve doğum masraflarınızı

DÜSÜNMEYiN!

Sizin için hazırladığımız doğum paketi hem sizi hem de bütçenizi

düşünüyor

 

PAKETE DAHiL HiZMETLER

Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi (10 Adet) 2’li tarama testi

3’lü tarama testi

4’lü tarama testi

NST’ler

Şeker Yükleme Testi

Kadın doğum uzmanı tarafından istenilen rutin laboratuvar tetkikleri

20-24. haftalar arasında radyoloji uzmanı tarafından yapılan ayrıntılı USG hizmeti (4 boyutlu USG) Diyetisyen Muayenesi (1 Adet)

Kardiyoloji Muayenesi (1 Adet)

EKG

EKO

Emzirme danışmanlığı

Doğum (normal ya da sezaryen)

Bir (1) gecelik yatış ücreti (refakatçi dahil)

Bebeğin ilk muayenesi, topuk kanı tetkiki, ilk aşısı, işitme testi

PAKET DIŞI HiZMETLER

Suit oda

Gebelik süresi içerisindeki medikal tedavi amaçlı yatışlar. İkinci refakatçi

Amniosentez

Kordosentez

Tüpligasyonu

İkiz gebelik fark ücreti

Diğer bölüm muayene, tetkik ve tedavileri

Genetik testler

Rutin dışı laboratuvar tetkikleri

Epidural anestezi ile doğum

Sezeryan sonrası normal doğum

Muayene başı “15 TL” (OnBeşTürkLirası) olan SGK tarafından alınması zorunlu tutulan muayene katılım payı

 

PAKETE DAHiL HiZMETLER

Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi (10 Adet) 2’li tarama testi

3’lü tarama testi

4’lü tarama testi

NST’ler

Şeker Yükleme Testi

Kadın doğum uzmanı tarafından istenilen rutin laboratuvar tetkikleri

20-24. haftalar arasında radyoloji uzmanı tarafından yapılan ayrıntılı USG hizmeti (4 boyutlu USG) Diyetisyen Muayenesi (1 Adet)

Kardiyoloji Muayenesi (1 Adet)

EKG

EKO

Emzirme danışmanlığı

Doğum (normal ya da sezaryen)

Bir (1) gecelik yatış ücreti (refakatçi dahil)

Bebeğin ilk muayenesi, topuk kanı tetkiki, ilk aşısı, işitme testi

PAKET DIŞI HiZMETLER

Suit oda

Gebelik süresi içerisindeki medikal tedavi amaçlı yatışlar. İkinci refakatçi

Amniosentez

Kordosentez

Tüpligasyonu

İkiz gebelik fark ücreti

Diğer bölüm muayene, tetkik ve tedavileri

Genetik testler

Rutin dışı laboratuvar tetkikleri

Epidural anestezi ile doğum

Sezeryan sonrası normal doğum

Muayene başı “15 TL” (OnBeşTürkLirası) olan SGK tarafından alınması zorunlu tutulan muayene katılım payı

Sağlık sorunu olmayan bir kişinin, olası hastalıklarının erken dönemde tespit edilmesini ve önlem alınmasını amaçlayan; yaş, kalıtsal yapı ve çevresel faktörler dikkate alınarak yapılan sağlık taraması check-up olarak tanımlanır.

CHECK-UP PAKETİ KAPSAMINDA UYGULANAN TESTLER

Kan şeker düzeyleri ve takibi: Açlık kan şekeri-HbA1c- İnsilün-İnsülin direnci(HOMO-IR) Böbrek fonksiyon testleri: Üre-Kreatinin-Tam idrar Tetkiki (TİT)

Karaciğer fonksiyon testleri: ALT-AST-GGT-ALP

Vücut kan düzeyi: Tam kan sayımı (Hemogram)- Kan grubu

Romatizma testleri: ASO-CRP-RF-Sedimantasyon-Ürik asit (Gut testi)

Vücut vitamin düzeyleri: Vit B12-Vit D-Folat

Vücut mineral (Elektrolit) düzeyleri: Kalsiyum-Fosfor-Magnezyum-Sodyum-Potasyum

Kan lipid (Yağlar) düzeyleri: Total kolesterol-Trigliserit-HDL-LDL

Troid fonksiyon (Guatr) testleri: TSH-FT4

Hepatit ve bulaşıcı hastalık testleri: HBsAg-Anti HBS-Anti HCV-Anti HIV

Kanser tarama testleri: Total PSA-CEA-CA125-CA15/3-Ca19/9-AFP-Gaitada gizli kan-Smear testi-Mamografi Akciğer fonksiyon testleri: Akciğer grafisi

Kalp fonksiyon testleri: EKG-EKO-Eforlu EKG

İç organların görüntülenmesi: Tüm Batın ultrasonografisi