Akademi Hastaneleri
Hastane Seçiniz:
Prof. Dr. Mehmet YAZICI
Kardiyoloji Uzmanı
Özel Akademi Hastaneleri

Prof. Dr. Mehmet YAZICI

Eğitim Hayatı

 

EĞİTİM YERLERİ

 

YIL

Lise

Akçaabat Lisesi

1986-1990

Lisans-Y.Lisans

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

1991-1997

Uzmanlık Eğitimi

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD

1998-2003

Pacemaker,Aritmi-Elektrofizyoloji Eğitimi

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü Ankara

2004-2005

 
 

Uzmanlıkları

 

Akademik Ünvanlar:
 
a) Yardımcı Doçentlik: 2005   
b) Doçentlik                : 26.12.2008
c) Profesörlük             : Mayıs 2014
 
 
GÖREV YERLERİ
 
 
 
Pratisyen Hekim
 
Rize Çamlıhemşin Sağlık Merkezi
 
1997-1998
 
Araştırma görevlisi
 
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD
 
1998-2003
 
Uzman Araştırma görevlisi
 
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD
 
2003-2005
 
Aritmi-Elektrofizyoloji Eğitimi
 
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü Ankara
 
2004-2005
 
Yrd.Doç.Dr
 
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD
 
2005-2008
 
Doç.Dr
 
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD
 
26.12.2008-Aralık 2011
 
Doç. Dr
 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD. (Selçuk Üniversitesi Bölünerek İsmi Değiştirildi).
 
Aralık 2011-Mayıs 2013
 
 
 
Sağlık Bakanlığı Konya Eğt. Arş.Hast. Kardiyoloji Klinik Şefliği (Görevlendirme-yarı zamanlı)
 
Mayıs 2013- Mayıs 2014
 
Profesör
 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD.
 
Mayıs 2014-
 
Profesör
 
Sağlık Bakanlığı Konya Eğt. Arş.Hast. Kardiyoloji Klinik Şefliği (Görevlendirme-Tam zamanlı)
 
2014-2015
 
Profesör
 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD. Öğrt.Üyesi
 
2015-2016
 
Profesör
 
Özel Kayseri Tekden Hastanesi- Özel Medişifa Hastanesi Kısmi Zamanlı
 
2017
 
Profesör
 
Özel Mehmet Toprak Hastanesi-İstanbul
 
2018
 
 
 
 
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler ve Görevleri
 
Türk kardiyoloji derneği üyesi
Avrupa kardiyoloji derneği üyesi
TKD- Aritmi Çalışma grubunda iki dönem başkan yardımcılığı (2012-2014 ve 2014-2016)
 
 
 
MESLEKİ DENEYİM:
 
      PACEMAKER, ARİTMİ ELEKTROFİZYOLOJİ
 
Ritim bozukluklarının elektrofizyolojik tanısı (Elektrofizyolojik çalışma, ileri haritalama yöntemleri)
Ritm bozukluklarının yakma (Radyofrekans ablasyon) ve Dondurma (Kryoablasyon) yöntemiyle tedavisi
Kalıcı Kalp Pilleri, Şok cihazlı piller (ICD), Kalp yetmezliği pilleri (CRT ve CRT-D)
GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ
 
KORONER GİRİŞİMLER
 
Koroner anjiyografi (koldan-kasıktan)
PTCA ve Stent işlemleri (Kompleks koroner girişimler, Bifurkasyon, CTO)
KAPAK GİRİŞİMLERİ ve DOĞUŞTAN KALP DELİKLERİNİN KAPATILMASI
 
Perkütan mitral balon valvuloplasti, Pulmoner Balon valvuloplasti
TAVİ (Ameliyatsız aort kapak değişimi)
ASD, VSD, PDA kapatılması
PERİFERİK VASKÜLER GİRİŞİMLER
 
İliak, Femoral ve diz altı arterlerin balon ve stentle açılması
Boyun Damarlarının stentle açılması
EKOKARDİYOGRAFİ
 
Kalbin ve kapak fonksiyonlarının Transtorasik ve Transözefagial EKO ile değerlendirilmesi
YAYINLAR
 
Uluslararası indekslerce taranan dergilerde otuzun üzerinde bilimsel araştırma makalesi ve vaka takdimi,
 
Ulusal dergilerde yayınlanan 20’nin üzerinde bilimsel makale.
 
Birçok kitapta bölüm editörlüğü ve bölüm çevirisi,
 
Çok sayıda kardiyoloji kongresinde konuşmacı olarak katılmıştır. 
 

Yardımcı Doçentlik: 2005   

 
Akademik Ünvanlar:
 
a) Yardımcı Doçentlik: 2005   
b) Doçentlik                : 26.12.2008
c) Profesörlük             : Mayıs 2014
 
 
GÖREV YERLERİ
 
 
 
Pratisyen Hekim
 
Rize Çamlıhemşin Sağlık Merkezi
 
1997-1998
 
Araştırma görevlisi
 
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD
 
1998-2003
 
Uzman Araştırma görevlisi
 
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD
 
2003-2005
 
Aritmi-Elektrofizyoloji Eğitimi
 
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü Ankara
 
2004-2005
 
Yrd.Doç.Dr
 
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD
 
2005-2008
 
Doç.Dr
 
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD
 
26.12.2008-Aralık 2011
 
Doç. Dr
 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD. (Selçuk Üniversitesi Bölünerek İsmi Değiştirildi).
 
Aralık 2011-Mayıs 2013
 
 
 
Sağlık Bakanlığı Konya Eğt. Arş.Hast. Kardiyoloji Klinik Şefliği (Görevlendirme-yarı zamanlı)
 
Mayıs 2013- Mayıs 2014
 
Profesör
 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD.
 
Mayıs 2014-
 
Profesör
 
Sağlık Bakanlığı Konya Eğt. Arş.Hast. Kardiyoloji Klinik Şefliği (Görevlendirme-Tam zamanlı)
 
2014-2015
 
Profesör
 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD. Öğrt.Üyesi
 
2015-2016
 
Profesör
 
Özel Kayseri Tekden Hastanesi- Özel Medişifa Hastanesi Kısmi Zamanlı
 
2017
 
Profesör
 
Özel Mehmet Toprak Hastanesi-İstanbul
 
2018
 
 
 
 
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler ve Görevleri
 
Türk kardiyoloji derneği üyesi
Avrupa kardiyoloji derneği üyesi
TKD- Aritmi Çalışma grubunda iki dönem başkan yardımcılığı (2012-2014 ve 2014-2016)
 
 
 
MESLEKİ DENEYİM:
 
      PACEMAKER, ARİTMİ ELEKTROFİZYOLOJİ
 
Ritim bozukluklarının elektrofizyolojik tanısı (Elektrofizyolojik çalışma, ileri haritalama yöntemleri)
Ritm bozukluklarının yakma (Radyofrekans ablasyon) ve Dondurma (Kryoablasyon) yöntemiyle tedavisi
Kalıcı Kalp Pilleri, Şok cihazlı piller (ICD), Kalp yetmezliği pilleri (CRT ve CRT-D)
GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ
 
KORONER GİRİŞİMLER
 
Koroner anjiyografi (koldan-kasıktan)
PTCA ve Stent işlemleri (Kompleks koroner girişimler, Bifurkasyon, CTO)
KAPAK GİRİŞİMLERİ ve DOĞUŞTAN KALP DELİKLERİNİN KAPATILMASI
 
Perkütan mitral balon valvuloplasti, Pulmoner Balon valvuloplasti
TAVİ (Ameliyatsız aort kapak değişimi)
ASD, VSD, PDA kapatılması
PERİFERİK VASKÜLER GİRİŞİMLER
 
İliak, Femoral ve diz altı arterlerin balon ve stentle açılması
Boyun Damarlarının stentle açılması
EKOKARDİYOGRAFİ
 
Kalbin ve kapak fonksiyonlarının Transtorasik ve Transözefagial EKO ile değerlendirilmesi
YAYINLAR
 
Uluslararası indekslerce taranan dergilerde otuzun üzerinde bilimsel araştırma makalesi ve vaka takdimi,
 
Ulusal dergilerde yayınlanan 20’nin üzerinde bilimsel makale.
 
Birçok kitapta bölüm editörlüğü ve bölüm çevirisi,
 
Çok sayıda kardiyoloji kongresinde konuşmacı olarak katılmıştır. 
 

Yardımcı Doçentlik: 2005