Akademi Hastaneleri
Hastane Seçiniz:
Uzm. Dr. Mesut Mehmet Özdemir
Kardiyoloji Uzmanı
Özel Akademi Hastaneleri

Uzm. Dr. Mesut Mehmet Özdemir

Eğitim Hayatı

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi - 2007

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - 2014

Uzmanlıkları

Hipertansiyon
 
-İskemik kalp hastalıkları
 
-Aterosklerotik koroner arter hastalığı
 
-Akut koroner sendromu
 
-Anjina pektoris
 
-Trisküspit stenozu
 
-Aort yetmezliği
 
-Aort darlığı
 
-Mitral kapak yetmezliği
 
-Mitral kapak darlığı
 
-Miyokart infarktüsü
 
-Endokart hastalıkları
 
-Pulmoner yetmezlik
 
-Pulmoner stenoz
 
-Kardiyomiyopati
 
-Akut miyokardit
 
-Perikardiyal efüzyon
 
-Perikard tamponadı
 
-Primer tümörler
 
-Periferik arter hastalıkları
 
-Kardiyak arrest
 
-Wolf Parkinson White Sendromu
 
-Kardiyak aritmiler
 
-Atriyal miksom