Bizden Haberler

Anorektal Hastalıkların Tanı ve Tedavisi

Anorektal hastalıkların tanısı ve tedavisi

İdrar ve dışkılamaya dair ya da o bölgeyi ilgilendiren hastalıklar toplumda utanılacak hastalıklar olarak bilinir. Anorektal hastalıklar olarak adlandırılan bu hastalıklar yaşam kalitesini olumsuz etkilemenin yanı sıra sosyal hayattan uzaklaşmaya da yol açar. Tanı ve tedavi yöntemleri ise artık bu hastalıkların daha kolay atlatılmasına yardımcı olur. Toplumda en sık rastlanan anorektal hastalık grubunu; hemoroid, anal fissür, perianal fistül, pilonidal sinüs, konstipasyon ve dışkı kaçırma oluşturur. Çok sayıda insanın şikayet ettiği ve utanılacak hastalıklar grubuna giren anorektal hastalıklar toplumda fazlaca dile getirilmez. Anorektal hastalıkları insanlar birbirine anlatamadığı gibi, doktora gitmeye de çekinir.

Hemoroid

Hemoroid grubunda şikayetler daha çok rektal kanama ve anal bölgede ağrılı şişlikler olarak kendini gösterir. Fizik muayene bulgularına göre medikal tedavileri düzenlenen hastaların takip bulgularına göre cerrahi tedavileri de genel cerrahi uzmanlarınca hastalığın evresine göre öncelikle ameliyatınız lazerle tedavi ilerlemiş ise son evredeki hemoroidlere cerrahi tedavi uygulanır.

Perianal fistüller

Bu hastalık özellikle perianal apse geçiren ve bu nedenle tedavi olan kişilerde görülür. Drene olan apselerin yüzde 80’i tedavi sonrası hiçbir problem olmadan iyileşirken, yüzde 20-30’unda tedaviyi takip eden bir ayın sonunda ciltte bir delik ortaya çıkabilir. Bu da anal fistül olarak adlandırılır. Fistül yol anlamına gelir. Ciltte ve makatın içinde bulunan ağızlar arasındaki yolda bir boşluk oluşur. Hastalar perianal bölgenin cilt dokusunda oluşan delikten ve buradan gelen iltihaplı akıntıdan şikayet eder. Bu hastalarda öncelikle ameliyatınız lazerle tedavi ilerlemiş ise son evrede cerrahi tedavi uygulanır.

Pilonidal sinüs (kıl dönmesi)

Halk arasında kıl dönmesi olarak da bilinen hastalık genellikle erkeklerde görülür. Hastalık; kuyruksokumu bölgesinde akıntı, şişlik, ağrı, apse, bunun sonucunda da oluşan kötü kokulu akıntı ve deliklerle kendini gösterir. Öncelikle ameliyatınız lazerle tedavi ilerlemiş ise son evrede cerrahi tedavi uygulanır.

Anal fissür

Yaygın anorektal hastalıklardan anal fissür, kabızlığa ve sert dışkılamaya bağlı ortaya çıkar. Kabızlığın tetiklediği makatta çatlak, ağrı ya da kanama gibi sorunlar sıklıkla kadınlarda görülür. Anal fissürler akut ve kronik olarak ikiye ayrılır. Akut fissürlerde hastalara genellikle kabızlığı önleyici ve söz konusu bölgeye yönelik pomadla tedavi önerilir. Kronik anal fissürlerde ise bunların dışında bir ay süren medikal tedavi veya perianal sfinkterik kaslara USG eşliğinde botoks enjeksiyonu uygulanır. Bu yöntemlerle de yüzde 80 oranında başarı elde edilir. Bu anorektal hastalıkta söz konusu yöntemler yetersiz kalırsa sfinkterik kasların kısmen kesilmesini içeren cerrahi tedavi uygulanır.

 

Kayıt Tarihi: 06.12.2022        Görüntülenme: 160